Home » Kehityshankkeet

KEHITYSHANKKEET

SSP:n hallitus on kesän ja syksyn aikana tehnyt kehittämissuunnitelmia Ryöväskeriin ja Laitakarin telakka-alueelle. Suunnitelmat esiteltiin jäsenille syyskokouksessa. Tässä lyhyt yhteenveto.

Ryöväskeri

– jollakatoksen suunnittelu

– käynnistetään kokonaissuunnitelma rannan käytöstä

– uusi jollaramppi on hankittu ja se asennetaan, kun ed. mainittu suunnitelma saadaan valmiiksi

– lisälaiturista on pyydetty tarjouksia

Vihtasäppi

– sauna remontoidaan kesällä 2017

Laitakari

– kameravalvonnan johdot, vesi- ja sähköpisteet johdotettu, kytkennät tehdään keväällä 2017

– telakka-alueesta tehdään uusi vuokrasopimus, joka mahdollistaisi toisen laiturin rakentamisen

– poijut nostetaan maihin tarkastettavaksi, ranta ruopataan samoin ns. Paarlastimatala.